מעברים

קבוצת סיפורים העוסקת בסיטואציות הנושאות גוון של משבר בקרב ילדים. הסיפורים מכוונים להבנת והכלת הסיטואציה, השקפה על היבטים שונים ואחרים של הסיטואציה ובעיקר נסיון להקנות לילדים דרכי התמודדות אפשריות ויכולת כללית להתמודד עם קשיים בחיים. כל סיפור מאפשר לילד להשקיף על הסיטואציה מנק' מבט שונה.

לוליפ סיפורים לילדים - מעברים
Scroll to Top