לוליפ – מה יש להגיד אם אין מה לומר

כל אחד בטוח שהוא צודק אבל כולנו טועים.

מתחרים מי צועק יותר חזק, תראו איך אנחנו נראים

Scroll to Top